Her kan du se hvad skitseforslag m. m.
normalt koster...

Skitseforslag til om - og tilbygning eller renovering af en lejlighed eller parcelhus, max. 150 kvadratmeter, udføres til kr. 4.500. - ekskl. moms. Derudover indhentes tilbud.

Ønskes skitsen videreprojekteret til evt. byggestyring af håndværkere, myndigheds- behandling, udbudsmateriale til håndværkere, udføres dette til normal takst.

Såfremt der er behov for det, kan vi også indhente bud fra håndværkere og styre byggerenoverings-processen til normal takst.

Såfremt De er en gruppe, et bofællesskab, som ønsker forslag til renovering og indretning, kan vi ved min. 10 enheder, udfærdige skitseforslag inden for de ovennævnte rammer.

Tilstandsrapporter, hvor bl. a. vinduer, vvs, el, vægge, lofter, gulve, vådrum og køkken gennemgås, af tilknyttede arkitekter og byggesagkyndige, med en udpegning af de områder, hvor projektet skal eller bør tilrettes /udføres. Prisen ligger normalt på ca. kr. 2.700. - til kr. 3.500. - ekskl. moms. Tilstandsrapport med overslagspriser, ca. kr. 7.000. - 8.000. - ekskl. moms.

Ønskes Energimærke samtidig ydes der rabat på denne ydelse.

Der tages forbehold for prisændringer.